AHL

Meziříčská 774, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
tel./fax: 571 651 913, www.akroznov.cz

AHL
Přejít na obsah

Užitečné odkazy:
https://www.mojedatovaschranka.cz/ -  přihlášení do datové schránky
https://www.eku-cak.cz/ -  přihlášení do elektronické knihy úschov ČAK
https://www.beck-online.cz  - přihlášení do Beck-online
https://nv.cuzk.cz/Web/Uvod.aspx - návrh na vklad etc.
https://www.email.cz - přihlášení do pošty
https://business.center.cz - cestovní náhrady
https://nahlizenidokn.cuzk.cz/ - náhlížení do katastru nemiovitostí
https://insolvencni-zakon.justice.cz/kalkukator-splatek.html  -  Kalkulátor splátek pro oddluž. plněním splát.kalendáře
https://or.justice.cz/ias/ui/formulare-$ - fomuláře pro zápis do OR

Informace
Advokát, jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.  
Informace
Advokát, jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.  
Informace
Advokát, jakožto správce osobních údajů zpracovává osobní údaje v souladu s právními předpisy, především se zákonem č. 85/1996 Sb. (zákon o advokacii) a Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES.
Návrat na obsah